PWM styrning

PWM styrning: Puls Width Modulation är en separat styrsignal för tex varvtalsstyrning av moderna lågenergipumpar. Finns i två olika varianter Solar (typ C) eller Heating (typ A). Pumparna i Svesols pumpkoppel använder typ C Solar.