Tyfocor LS

Artikelnummer 1890

Värmebäraren är mycket viktig i en solfångaranläggning. Det är viktigt att välja en värmebärare som klarar den tuffa miljön i en solfångare med temperaturer som växlar mellan -25°C på vinter och +150°C på sommaren. Förutom de extrema temperaturerna, bör den även klara att förångas och kondenseras, utan att den bryts ned. Tyfocor LS är Europas mest använda värmabärare för solvärmeanläggningar.
 
Den tål såväl höga som låga temperaturer utan att skapa problem i solfångaranläggningen. Enligt oss den absolut bästa värmebäraren som klarar de högt ställda kraven och som bibehåller solvärmesystemets prestanda över tiden. Levereras i dunkar om 10 liter.