Solvärmerör

12 mm rör - artikelnummer 1850
15 mm rör - artikelnummer 1851
 
Solvärmerör mellan solfångare och ackumulatortank. Ingår som standard i våra solfångarpaket. Kopparrör i 25 m längd (dimensioner 12 eller 15 mm), levereras med högtemperaturisolering.


Lunarflex - solvärmekulvert

För enkel installation av solvärmesystem. Två färdigisolerade rör med givarkabel. Finns i olika längd och dimension, t.ex. art.nr 1852 - 15 m rör med två 12 mm rör inkl. givarkabel.