Våra tappvattenautomtater ger tillgång till väldigt mycket varmvatten med extrem skiktning av ackumulatortanken.

Med en tappvattenautomat får du tillgång till väldigt mycket varmvatten. Vi kan kräma ur nästan all värme så att temperaturen ur kranen hålls så hög du vill att den ska vara ända tills tanken i princip är tom, detta till skillnad från varmvattenberedning genom slingor där vattentemperaturen minskar långsamt under tiden som du tappar varmvatten.

Tappvattenautomatens förmåga att växla över nästan all värme ger också extremt bra skiktning vilket främjar högt utbyte från solfångarna. Vi tar så lite värme som möjligt från övre delen av tanken som vi växlar över till varmvattnet. Så mycket som möjligt av värmen ska kramas ur så att returen till nedre delen av tanken är så kall som möjligt. Temperaturen på returen i nedre delen av tanken kan vara så låg som 10-15 grader vilket skapar väldigt bra förutsättningar för solfångarna att kunna leverera många kilowattimmar.

Art. nr. 421401 TVA Svesol Villa inkl. blandningsventil (< 25 l/m)
Art. nr. 421201 TVA Svesol Fastighet 1 utan vvc (< 40 l/m)
Art. nr. 421301 TVA Svesol Fastighet 1med vvc (< 40 l/m)

Art. nr. 421210 TVA Svesol Fastighet 2 utan vvc (< 65 l/m)
Art. nr. 421310 TVA Svesol Fastighet 2 med vvc (< 65 l/m)

Svesol TVA (tappvarmvattenberedare)

Svesol TVA (tappvarmvattenberedare) - öppen