En solkretsarmatur är en samling komponenter som sitter integrerat i ett paket, ofta sitter också reglercentralen som styr när och hur solvärmen ska ladda ackumulatortanken integrerad i solkretsarmaturen. Modellerna skiljer sig lite åt beroende på storlek men komponenter som ofta ingår är cirkulationspump, avluftare, säkerhetsventil, flödesmätare mm.

 

Solkretsarmatur för villa - SKA SenCon HE

 

 

 

Artikelnummer 1602 / 1603

En komplett solkretsarmatur för ackumulatortankar med solvärmeslinga. Modern lågenergi cirkulationspump med varvtalsstyrning med PWM signal. Ska kompletteras med reglercentral och expansionskärl.

- Cirkulationspump Grundfos UPM3 Solar 15-145
- Luftfång med avluftningsventil
- Säkerhetsventil 6 bar
- Flödesmätare (0,5 - 15 l/min)

- Manometer 0-6 bar

- Termometrar

- Avstängningskranar med backventiler

- Påfyllings- och avtappningsventiler
- Klämringskopplingar 12 eller 15 mm

Solkretsarmaturen SenCon HE ingår som standard i våra solvärmepaket tillsammans med reglercentralen DeltaSol SLL. Reglercentralen DeltaSol SLL (ingår ej i artikelnr 1602/1603) passar för att integreras i hållare ovanför solkretsarmaturen. 

 


Solkretsarmatur för villa - Solex Mini

 

Artikelnummer 1607 med termisk laddningsventil
Artikelnummer 1609 med dubbla elektriska växelventiler

 

Solex Mini

Solex Mini är en avancerad solkretsarmatur för villaanläggningar med upp till 15 m² solfångaryta. Den har inbyggd värmeväxlare för att ladda ackumulatortankar som saknar intern värmeväxlare, s.k. solvärmeslinga. Att ladda ackumulatortanken med solens energi genom Solex Mini ger möjligheter att förbättra tankens skiktning och för ett högre utbyte av solens gratisenergi än vid konventionell värmeväxling genom en slinga. Det är solkretsarmeturen Solex Mini som används i våra smartaste system, Svesol IQ, för villa.

Är tanken inom intervallet 50-100 liter per kvadratmeter solfångare rekommenderar vi Solex Mini med termisk laddningsventil (artikelnummer 1607). Är tanken stor i förhållande till solfångaren (större än 100 liter per kvadratmeter solfångare) bör Solex Mini med två elektriska ventiler användas (artikelnummer 1609).

Solex Mini öppnadSolex Mini ska användas tillsammans med reglercentralen Deltasol BS Plus eller Deltasol E (Deltasol E dock ej för integrerat montage i solkretsarmaturen). På bilden ses Solex Mini tillsammans med reglercentralen Deltasol BS Plus (ingår ej i artikelnr 1607 & 1609)

.

Kontakta oss om du är osäker vad du behöver.

 

 

 

Solkretsarmaturer för fastighet - Solex Midi / Maxi

/ Mega inklusive reglercentralen SC5.14

 

Solex Midi, artikelnummer 162703
Solex Maxi, artikelnummer 161402
Solex Mega, artikelnummer 161601

Solex Midi/ Maxi/ Mega är avancerade solkretsarmarturer där reglercentral, pumpar, ventiler och värmeväxlare är integrerade i en enhet. Innehåller moderna lågenergipumpar med PWM styrning. Solkretsarmaturen är mycket enkel att montera. Kompletteras med expansions- och avsvalningskärl (VSG) som dimensioneras efter anläggningen, samt växelventiler.

Solex Midi, DN20, vägghängd, för anläggningar upp till ca 50 m²

Solex Maxi, DN25, vägghängd, för anläggningar upp till ca 85 m²

Solex Mega, DN32, golvstående. för anläggningar upp till ca 150 m²