Att ha solfångare på taket skapar inga politiska konflikter. Möjligtvis blir grannen lite avundsjuk, men det blir inga krig eller andra konflikter. Olja, kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är alla förknippade med någon form av konflikt, globalt eller lokalt. Solenergin är konfliktlös.

Minskat beroende av köpt energi

Många tycker det är en skön känsla att producera sin egen värme och sitt eget varmvatten. Med solvärme minskar du ditt beroende av el eller andra köpta energislag och dess prisutveckling. Har du tillgång till ved kan du med en vattenmantlad vedkamin eller en vedpanna bli självförsörjande och oberoende i din uppvärmning.