Svesol levererar värmesystem baserad på solen som energikälla. Solenergi har i omvärldens ögon en mycket stark miljöprofil. Detta förpliktigar Svesol att kontinuerligt förbättra och tydliggöra vårt eget miljöarbete i allt vi gör, även på vår fritid.

Vidare är det Svesols fasta målsättning att vara marknadsledande i Sverige avseende teknisk utveckling och av kunden upplevd kvalitet avseende produkternas och systemens funktion samt bemötande och support under hela vår relation. Vårt löfte till kunderna baseras på:

  • Att kontinuerligt söka förbättringar avseende miljö- och funktionsprestanda avseende våra produkter samt vårt sätt att arbeta.
  • Vårt förbättringsarbete skall stämmas av med våra större kunder minst en gång per år.
  • Svesol skall av sin omvärld uppfattas som pålitlig leverantör av erkända kvalitetsprodukter som har en mätbar effekt på såväl miljö som ekonomi.
  • Svesol skall noggrant testa och dokumentera systemsammansättningar innan vi presenterar dessa för marknaden.
  • Svesol skall utbilda och certifiera våra utvalda samarbetspartners i syfte att säkra en säker och problemfri leverans och driftsättning hos kund.
  • Svesol skall uppvisa flexibilitet och snabbhet vid förslag på förbättringsåtgärder från såväl egen personal som från våra kunder och leverantörer.
  • Svesols personal skall vara bärare av de värden vi vill förmedla i både ord och handling, på såväl arbetet som fritiden.

Svesol levererar värmesystem baserad på solen som energikälla. Solenergi har i omvärldens ögon en mycket stark miljöprofil. Detta förpliktigar Svesol att kontinuerligt förbättra och tydliggöra vårt eget miljöarbete i allt vi gör, även på vår fritid. Vidare är det Svesols fasta målsättning att vara marknadsledande i Sverige avseende teknisk utveckling och av kunden upplevd kvalitet avseende produkternas och systemens funktion samt bemötande och support under hela vår relation. Vårt löfte till kunderna baseras på:

·         Att kontinuerligt söka förbättringar avseende miljö- och funktionsprestanda avseende våra produkter samt vårt sätt att arbeta.

·         Vårt förbättringsarbete skall stämmas av med våra större kunder minst en gång per år.

·         Svesol skall av sin omvärld uppfattas som pålitlig leverantör av erkända kvalitetsprodukter som har en mätbar effekt på såväl miljö som ekonomi.

·         Svesol skall noggrant testa och dokumentera systemsammansättningar innan vi presenterar dessa för marknaden.

·         Svesol skall utbilda och certifiera våra utvalda samarbetspartners i syfte att säkra en säker och problemfri leverans och driftsättning hos kund.

·         Svesol skall uppvisa flexibilitet och snabbhet vid förslag på förbättringsåtgärder från såväl egen personal som från våra kunder och leverantörer.

·         Svesols personal skall vara bärare av de värden vi vill förmedla i både ord och handling, på såväl arbetet som fritiden.