Har du solfångare/solvärme? Nu är en bra tid för att göra service

Solfångare "Premium" från Svesol
Har du en solvärmeanläggning från Svesol eller någon av våra installatörpartners? Passa på att göra service nu, vi rekommenderar service senast var 10:e år för att säkra stabil drift och minska slitage. På våren brukar vi ha kö och svårt att hinna med, så passa på nu under lågsäsong. 👍
 
På en service av solvärmeanläggning gör vi följande:
  •  kontroll av anläggningen i sin helhet – flöde, tryck, ev luft i systemet, ev läckage, expansionskärl och cirkulationspump
  •  kontroll och ev byte av värmebärare (glykol, Tyfocor)
  • avluftning, inställning av tryck och flöde
👍🌧️ Service av solvärmeanläggningar behöver göras när det är mulet, det är också en fördel med att göra det den här tiden på året.
 
❗Observera att detta gäller solvärmeanläggningar, alltså solfångare som producerar värme, inte solceller som producerar el.
 
Vi rekommenderar att man gör service på solvärmeanläggningar senast var 10:e år och det ska man inte hoppa över även om anläggningen går bra för stunden. Med en service minskar man risken för driftstörningar och slitage.
 
Det roliga med våra gamla solvärmeanläggningar som vi började installera när företaget grundades 1997 (då med namnet Solentek) är att många av anläggningarna fortfarande är i drift och går väldigt bra, och det är något vi är stolta över! Välbyggda solvärmeanläggningar är generellt driftsäkra, problemfria och har lång livslängd. Men service bör göras regelbundet.
 
Just långsiktighet, att alltid bygga anläggningar med högsta möjliga kvalitet och livslängd, är något som ligger i vårt DNA. Nuförtiden levererar vi inte så många solvärmeanläggningar, men samma inställning gäller för våra solcellsinstallationer.
 

Liknande nyheter

Boka hembesök