Kondens

Kondens: Plana glasade solfångare är i normalfallet ventilerade. Det gör att det är normalt med en viss kondens i dem, eftersom de kan ”suga i sig” varm fuktig luft på dagen som sedan kondenserar mot det kalla glaset när temperaturen sjunker på natten. Kondensen bör dock försvinna när de värms upp igen. Om man däremot har kraftig kondens som inte försvinner efter några dagar med solsken bör orsaken kontrolleras. För att säkerställa en tillräcklig luftväxling i solfångarna får de inte monteras med för låg lutning, oftast vill man ha minst 20 graders lutning. Solfångarna får inte arbeta under omgivningstemperaturen eftersom man då kommer att ha ett konstant problem med kondens. Detta är viktigt att tänka på vid systemutformning, om man tex funderar på att låta dem arbeta i en värmepumps kollektorkrets.

Rulla till toppen