Kilowatt (kW)

1 Kilowatt (1000 W) är ett mått på effekt. Hur mycket energi som behövs för att driva en elektrisk förbrukare under 1 sekund.

Om en apparat dra 1 kW under 1 timme, så har apparaten förbrukat 1 kWh.