Hur fungerar solvärme?

Hur fungerar solvärme? Det grundläggande principen är att solfångarna värms av solen, värmen leds ned till en ackumulatortank där den lagras för att kunna användas när ett behov finns. Lite mer i detalj så är det solfångarens absorbatorplåt, med ett vätskefyllt rörsystem, som värms av solen. Temperaturen i solfångaren jämförs med temperaturen i ackumulatortanken. När temperaturen i solfångaren är högre än i ackumulatortanken startar reglercentralen en cirkulationspump som leder ned värmen till ackumulatortanken där den lagras för att kunna nyttjas senare, när ett behov av värme finns. 

Beställ solvärmepaket, värmebärare/glykol, reservdelar mm i vår webbshop

Rulla till toppen