Svesol har en stark supportavdelning dit återförsäljare kan vända sig för att få hjälp med frågor kring solvärme. Som privatperson ska du i förstahand vända dig till den återförsäljare som installerade och/eller sålde den.