Expansionskärl

Expansionskärl tank: Ett slutet expansionskärl för värmesystemsvatten (bla ackumulatortanken) bör vid solvärme vara på ca 10% av vattenvolymen i systemet. Förtryck och systemtryck beror på höjden på anläggningen. Vid installationer där hela värmesystemet ligger i samma plan kan tex förtryck ca 0,5 bar och systemtryck ca 0,7 bar med kall anläggning vara lämpligt.

Rulla till toppen