Energiutbyte

Energiutbyte: För att kunna jämföra olika solfångares prestanda så testas/simuleras deras energiutbyte vid vissa givna förutsättningar. Det görs med 45 graders lutning i rakt söderläge och med en viss väderprofil (för Sverige används Stockholm). Simulering görs på årsbasis med olika medeltemperatur i absorbatorn, det värde man oftast brukar jämföra är för 50 grader. Man kan då få värden per modul, per m2 bruttoyta eller per m2 aperturyta. Ett vakuumrör kan tex ha högt utbyte per aperturyta, men ett medelmåttigt utbyte per bruttoyta, eftersom rören ligger med ett visst avstånd och det finns en samlingslåda som upptar takyta.