Elnätsföretag

elnätsföretag levererar energi genom kraftledning

Ett elnätsföretag äger elnäten som elen transporteras genom. Elnätsföretagen har en ensamrätt upp till en viss spänningsnivå för att bygga och driva elnät inom ett geografiskt område.