Elhandelsföretag

Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa din el från och vem du vill sälja el från en solcellsanläggning till. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern.