Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som ska öka genereringen av förnybar el. Den som producerar förnybar el kan ansöka om att få ett elcertifikat av staten för sin elproduktion. Elcertifikaten säljs sedan på energimarknaden och ger en extra intäkt för producenten. På senare år har dock värdet på elcertifikaten minskat till nära noll. (2020)