Effektbegränsning

Samlingsbegrepp för olika åtgärder som syftar till att minska den totala effekten som matas in till elnätet från en solcellsanläggning. Detta kan vara intressant i fall där fastighetens säkring är lägre än den högsta effekten som solcellsanläggningen kan ge.

Rulla till toppen