Vad är DC ström?

Vad är DC ström? Det är förkortning för engelskans ”direct current”, på svenska likström. Solceller genererar likström och batterier använder likström. Därför behövs en växelriktare som omvandlar strömmen till växelström för att kunna distribuera elenergin på de växelspänningsnät som finns i byggnaden, och på det allmänna elnätet.

Rulla till toppen