2. Solvärme

Expansionskärl

Expansionskärl tank: Ett slutet expansionskärl för värmesystemsvatten (bla ackumulatortanken) bör vid solvärme vara på ca 10% av vattenvolymen i systemet. Förtryck och systemtryck beror på höjden på anläggningen. Vid installationer där hela värmesystemet ligger i samma plan kan tex förtryck ca 0,5 bar och systemtryck ca 0,7 bar med kall anläggning vara lämpligt.

Systemtryck

Systemtryck: Trycket på vätskesidan om membranet i expansionskärlet. Kontrolleras alltid med kall anläggning. I ett solvärmesystem ställs det in efter höjden på anläggningen för att få en lämplig kokpunkt på glykolen (ca 140-150 C). Bör med kall anläggning ligga ca 0,2 bar över förtrycket så att det finns en lite vätskemängd i expansionskärlet som buffert …

Systemtryck Läs mer »

Hur fungerar solvärme?

Hur fungerar solvärme? Det grundläggande principen är att solfångarna värms av solen, värmen leds ned till en ackumulatortank där den lagras för att kunna användas när ett behov finns. Lite mer i detalj så är det solfångarens absorbatorplåt, med ett vätskefyllt rörsystem, som värms av solen. Temperaturen i solfångaren jämförs med temperaturen i ackumulatortanken. När …

Hur fungerar solvärme? Läs mer »

Förtryck

Förtryck: Trycket på luftsidan om membranet i expansionskärlet. Måste mätas/ställas in när systemtrycket (trycket på vätskesidan) är noll. Bör ligga ca 0,2 bar under rekommenderat systemtryck med kall anläggning.