2. Solvärme

PWM styrning

PWM styrning: Puls Width Modulation är en separat styrsignal för tex varvtalsstyrning av moderna lågenergipumpar. Finns i två olika varianter Solar (typ C) eller Heating (typ A). Pumparna i Svesols pumpkoppel använder typ C Solar.

PWM styrning Läs mer »

Reglercentral

Reglercentral: Grundfunktionen för en reglercentral för solvärme är att temperaturen i solfångaren jämförs med temperaturen i nedre delen av tanken, och om temperaturskillnaden är över en viss nivå (tex 6 K) så startar den pumpen. Om temperaturskillnaden åter sjunker under en annan nivå (tex 4 K) så stoppar den pumpen. Pumpen kan med fördel. vara

Reglercentral Läs mer »

Kondens

Kondens: Plana glasade solfångare är i normalfallet ventilerade. Det gör att det är normalt med en viss kondens i dem, eftersom de kan ”suga i sig” varm fuktig luft på dagen som sedan kondenserar mot det kalla glaset när temperaturen sjunker på natten. Kondensen bör dock försvinna när de värms upp igen. Om man däremot

Kondens Läs mer »

Magnetfilter

Magnetfilter: Dagens lågenergipumpar har svagare motorer och mindre toleranser än de äldre elektromekaniska pumparna. Det gör dem känsligare för föroreningar av tex ferrit och kalk. I system där lågenergipumpar används i värmesystemsvatten (tex Solex pumpkoppel) rekommenderas därför att man monterar ett magnetfilter före pumpen, samt att vattnet som används har låg kalkhalt.

Magnetfilter Läs mer »

Tyfocor LS Arctic

Tyfocor LS Arctic: Samma som Tyfocor LS, men med ca 51-53% propylenglykolhalt vilket ger frysskydd ner till ca -47C. Används tex vid väggmonterade solfångare där man annars kalla klara vinterdagar kan riskera att få en ispropp i rören på natten följt av en temperatur-/tryckhöjning i solfångaren på dagen.

Tyfocor LS Arctic Läs mer »

Tyfocor LS

Tyfocor LS: Färdigblandad värmebärare för solvärmesystem. Baserad på ca 42-45 % propylenglykol blandad med destillerat vatten för att slippa kalk och annat som kan finnas i kranvatten och fällas ut vid upphettning. Frysskydd till ca -28C (börjar fällas ut kristaller vid ca -24, fast vid ca -30C). Inhibitorer (tillsatser för att motverka korrosion på metaller

Tyfocor LS Läs mer »

Serie-/parallellkoppling

Serie-/parallellkoppling: Vid seriekoppling av solfångare får man samma flöde genom alla solfångare, vilket kan vara önskvärt. Tryckfallet över solfångarna ökar dock snabbt ju fler solfångare som kopplas i serie, och därför begränsas antalet oftast till ca 3-4 st (vid solfångare av typen ”serpentin/meanderrör”). Vid parallellkoppling av solfångare får man ett lågt tryckfall, men riskerar att

Serie-/parallellkoppling Läs mer »

Rekommenderat flöde

Rekommenderat flöde: En solfångare ger en viss effekt vid en viss instrålning. Beroende på flödet genom solfångaren får man en viss temperaturhöjning över solfångaren. I Svesols system vill vi ha en temperaturhöjning på ca 20–25 grader vid full instrålning, vilket uppnås vid ca 0,4 l/m per m2 absorbatoryta. Inställning görs vid 100% varvtal på pumpen.

Rekommenderat flöde Läs mer »

Rulla till toppen