2. Solvärme

PWM styrning

PWM styrning: Puls Width Modulation är en separat styrsignal för tex varvtalsstyrning av moderna lågenergipumpar. Finns i två olika varianter Solar (typ C) eller Heating (typ A). Pumparna i Svesols pumpkoppel använder typ C Solar.

Reglercentral

Reglercentral: Grundfunktionen för en reglercentral för solvärme är att temperaturen i solfångaren jämförs med temperaturen i nedre delen av tanken, och om temperaturskillnaden är över en viss nivå (tex 6 K) så startar den pumpen. Om temperaturskillnaden åter sjunker under en annan nivå (tex 4 K) så stoppar den pumpen. Pumpen kan med fördel. vara …

Reglercentral Läs mer »

Kondens

Kondens: Plana glasade solfångare är i normalfallet ventilerade. Det gör att det är normalt med en viss kondens i dem, eftersom de kan ”suga i sig” varm fuktig luft på dagen som sedan kondenserar mot det kalla glaset när temperaturen sjunker på natten. Kondensen bör dock försvinna när de värms upp igen. Om man däremot …

Kondens Läs mer »

Magnetfilter

Magnetfilter: Dagens lågenergipumpar har svagare motorer och mindre toleranser än de äldre elektromekaniska pumparna. Det gör dem känsligare för föroreningar av tex ferrit och kalk. I system där lågenergipumpar används i värmesystemsvatten (tex Solex pumpkoppel) rekommenderas därför att man monterar ett magnetfilter före pumpen, samt att vattnet som används har låg kalkhalt.

Tyfocor LS Arctic

Tyfocor LS Arctic: Samma som Tyfocor LS, men med ca 51-53% propylenglykolhalt vilket ger frysskydd ner till ca -47C. Används tex vid väggmonterade solfångare där man annars kalla klara vinterdagar kan riskera att få en ispropp i rören på natten följt av en temperatur-/tryckhöjning i solfångaren på dagen.

Tyfocor LS

Tyfocor LS: Färdigblandad värmebärare för solvärmesystem. Baserad på ca 42-45 % propylenglykol blandad med destillerat vatten för att slippa kalk och annat som kan finnas i kranvatten och fällas ut vid upphettning. Frysskydd till ca -28C (börjar fällas ut kristaller vid ca -24, fast vid ca -30C). Inhibitorer (tillsatser för att motverka korrosion på metaller …

Tyfocor LS Läs mer »

Serie-/parallellkoppling

Serie-/parallellkoppling: Vid seriekoppling av solfångare får man samma flöde genom alla solfångare, vilket kan vara önskvärt. Tryckfallet över solfångarna ökar dock snabbt ju fler solfångare som kopplas i serie, och därför begränsas antalet oftast till ca 3-4 st (vid solfångare av typen ”serpentin/meanderrör”). Vid parallellkoppling av solfångare får man ett lågt tryckfall, men riskerar att …

Serie-/parallellkoppling Läs mer »

Tischelmann koppling

Tischelmann koppling: Diagonalkoppling av röranslutningar till tex solfångare för att få samma rörlängd/tryckfall/flöde i alla delar av solfångarfältet.

Rekommenderat flöde

Rekommenderat flöde: En solfångare ger en viss effekt vid en viss instrålning. Beroende på flödet genom solfångaren får man en viss temperaturhöjning över solfångaren. I Svesols system vill vi ha en temperaturhöjning på ca 20–25 K vid full instrålning, vilket uppnås vid ca 0,4 l/m per m2 absorbatoryta. Inställning görs vid 100% varvtal på pumpen. …

Rekommenderat flöde Läs mer »

Aperturyta

Aperturyta: Den aktiva ytan hos absorbatorn (till skillnad från bruttoytan hos solfångaren).