Hur fungerar solvärme?

När passar en solvärmeanläggning?

En hög och jämn energiförbrukning över hela året, eller om förbrukningen är högre på sommarhalvåret, kan spara mer. Några exempel på hushåll, fastigheter och andra anläggningar som kan spara väldigt mycket köpt energi med solfångare är:   Stora familjer med många personer i hushållet   Hus med kall och fuktig källare med värmebehov även på sommaren   …

När passar en solvärmeanläggning? Läs mer »

Hur fungerar solvärme?

Hur fungerar solvärme? Det grundläggande principen är att solfångarna värms av solen, värmen leds ned till en ackumulatortank där den lagras för att kunna användas när ett behov finns. Lite mer i detalj så är det solfångarens absorbatorplåt, med ett vätskefyllt rörsystem, som värms av solen. Temperaturen i solfångaren jämförs med temperaturen i ackumulatortanken. När …

Hur fungerar solvärme? Läs mer »