3. Snö- & Vindlast

Vindlastzon

Vindlastzon Vindlasten för den tilltänkta montageplatsen kan erhållas genom Boverkets ”Karta med vindlastzoner” Länk: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-vindlastzoner/ Det är viktigt att veta förutsättningarna för platsen där solpaneler skall monteras då de avgör vilket montagematerial och montagesätt som kan användas.

Vindlastzon Läs mer »

Rulla till toppen