Avluftare

Avluftare: Kan vara antingen automatiska eller manuella. I solvärmesystem används framförallt manuella luftventiler i kombination med luftfång. Automatiska avluftare skiljer inte på luft och ånga, och kan riskera att tömma ett system vid kokning. Undvik helst avluftningspunkter på tak om det går, eftersom de är svåra att komma åt ur servicesynpunkt och kan utgöra potentiella felkällor. För att slippa avluftare på tak måste rörsystemet vara utformat så att luften kan transporteras ner till ett luftfång vid pumpkopplet. För att transportera luft nedåt i ett rör måste flödeshastigheten vara tillräckligt hög (ca 0,5 m/s), dvs man får inte ha för grova rör.