Jonas Wahlstrand

Hur fungerar solvärme?

Det grundläggande principen är att solfångarna värms av solen, värmen leds ned till en ackumulatortank där den lagras för att kunna användas när ett behov finns. Lite mer i detalj så är det solfångarens absorbatorplåt, med ett vätskefyllt rörsystem, som värms av solen. Temperaturen i solfångaren jämförs med temperaturen i ackumulatortanken. När temperaturen i solfångaren …

Hur fungerar solvärme? Läs mer »

Förtryck

Förtryck: Trycket på luftsidan om membranet i expansionskärlet. Måste mätas/ställas in när systemtrycket (trycket på vätskesidan) är noll. Bör ligga ca 0,2 bar under rekommenderat systemtryck med kall anläggning.

Scroll to Top