Aperturyta

Aperturyta: Den aktiva ytan hos absorbatorn (till skillnad från bruttoytan hos solfångaren).