Anslutningspunkt

Anslutningspunkten är den punkt där elnätsföretagets elnät slutar. Ofta sitter anslutningspunkten vid eller nära elmätaren.

Rulla till toppen