Ackumulatortank

Ackumulatortank: En ackumulatortank innehåller en större volym värmesystemsvatten och används för att lagra energi i form av värme. För solvärme bör volymen vara ca 75 liter per m2 solfångaryta. Systemet måste alltid innehålla ett expansionskärl och en övertrycksventil. Tappvattenberedningen kan ske antingen i beredare, slinga eller yttre plattvärmeväxlare. Solvärmen tillföras antingen via slinga i tanken eller via yttre plattvärmeväxlare. En ackumulatortank för solvärme bör vara välskiktad, dvs varm upptill och kall nedtill. Utformningen av i- och urladdning från olika kretsar påverkar hur välskiktad tanken blir. Den vanligaste utformningen för solvärme är en ”treslingors” tank, dvs med en slinga för solvärmen i nedre halvan av tanken och en förvärmnings och en eftervärmningsslinga för varmvatten. Slingorna bör vara utdragna på höjden. Det är ett kostnadseffektivt och robust system. Om man istället använder yttre plattvärmeväxlare för både iladdning (tex Solex) och urladdning (tappvattenautomat) får man ett något effektivare system, men till en större investering. I ett kombisystem kopplas även shuntningen till värmesystemet på ackumulatortanken. Vid vedeldning krävs oftast större volymer. Det kan då vara lämpligt att använda flera tankar, en tekniktank med slingor och en eller flera slavtankar utan slingor. Om man har en enda stor tank kan man behöva dela upp den i flera delar för att inte få ett alltför trögt system för solvärmen. Detta kan ske tex med en armatur med yttre växlare (Solex) och två växelventiler.