AC, växelström

AC är förkortning för engelskans alternating current, på svenska växelström. Det är denna typ av ström som vi har i vårt elnät.

Scroll to Top