Vad är AC ström?

AC är förkortning för engelskans alternating current, på svenska växelström. Det är denna typ av ström som vi har i vårt elnät.

Rulla till toppen