SOLVÄRME + DIREKTVERKANDE EL

Du som har ett värmesystem med direktverkande el behöver först fundera på hur värmen ska distribueras i huset. Med ett vattenburet system, tex golvvärme eller radiatorer, finns flexibiliteten att byta värmekälla.

Det första beslutet att ta ställning till är om du ska välja den "lilla" eller den "stora" lösningen. Med tanke på dagens höga energipriser och osäkerheten kring ännu högre energipriser i framtiden förespråkar vi den stora lösningen vilket innebär konvertering till en värmedistribution som täcker hela huset, tex vattenburen golvvärme eller vattenburna radiatorer.

När du har bestämt dig för värmedistribution ska du välja ett värmesystem med en ackumulatortank i centrum. Det ger dig förutsättningar att använda solfångare och även flexibilitet att välja kompletterande värmekälla. Du kan också byta ut eller lägga till flera värmekällor om förutsättningarna i framtiden ändras.

Vad som är rätt kompletterande värmekälla för dig beror bland annat på din inställning till olika energislag, din tro om framtidens energipriser och hushållets energibehov. Det viktigaste är som sagt att du skapar ett flexibelt värmesystem kring en ackumulatortank (som är bra anpassad för solvärme). Vänligen kontakta oss,  så att du får de bästa förutsättningarna att minimera ditt behov av köpt energi.

 

Komplett

Här får du hjälp att hitta och installera en anläggning som passar dina behov av solenergi. Vi guidar dig från köp till färdig installation.

Gå till Svesol Komplett

Grossist

Är du installatör eller privatperson som vill installera på egen hand? Här hittar du material för solvärme och solel till mycket konkurrenskraftiga priser.

Gå till Svesol Grossist

Projekt

Arbeta med oss när du behöver stöd och rådgivning vid större solenergiprojekt. Vi är bekväma med att påstå att vi tillhör de bästa i Sverige på solel, solvärme och smarta flexibla värmesystem.

Gå till Svesol Projekt