SOLVÄRME + ELPANNA

Du som värmer ditt hus med el har mycket att spara genom att installera ett nytt värmesystem med solenergi. Att använda el för uppvärmning till hus rekommenderar vi endast som reserv, tex i ett värmesystem med solfångare och vedpanna där en elpatron sitter som reserv när solen inte räcker till och vi inte har möjlighet att elda.

Du som har en befintlig elpanna och funderar på nytt värmesystem med solvärme ska börja med att byta ut elpannan mot en ackumulatortank som du kopplar solfångarna mot. Det är också långsiktigt smart och ekonomiskt att direkt kolla på andra kompletterande värmekällor än ren el, tex värmepump, pelletspanna, vedpanna, vattenmantlad kamin eller fjärrvärme. Om du vill ta en sak i taget är det viktigaste att du börjar med ackumulatortanken. Ackumulatortanken är hjärtat i ett smart och flexibelt värmesystem som ger dig flexibilitet för framtiden och framtidens energipriser. Du får då en elpatron i ackumulatortanken som reserv när solen inte räcker till.

Vad som är rätt kompletterande värmekälla för dig beror bland annat på din inställning till olika energislag, din tro om framtidens energipriser och hushållets energibehov. Det viktigaste är som sagt att du skapar ett flexibelt värmesystem kring en ackumulatortank (som är bra anpassad för solvärme). Vänligen kontakta oss, så att du får de bästa förutsättningarna att minimera ditt behov av köpt energi.

 

Komplett

Här får du hjälp att hitta och installera en anläggning som passar dina behov av solenergi. Vi guidar dig från köp till färdig installation.

Gå till Svesol Komplett

Grossist

Är du installatör eller privatperson som vill installera på egen hand? Här hittar du material för solvärme och solel till mycket konkurrenskraftiga priser.

Gå till Svesol Grossist

Projekt

Arbeta med oss när du behöver stöd och rådgivning vid större solenergiprojekt. Vi är bekväma med att påstå att vi tillhör de bästa i Sverige på solel, solvärme och smarta flexibla värmesystem.

Gå till Svesol Projekt