BERGVÄRME + SOLVÄRME

 

Bergvärme eller jordvärme tillsammans med ackumulatortank och solfångare är en bra kombination. Förutom den energi som solen ger direkt till värmesystemet ökar ofta värmepumpens värmefaktor (COP-värde) rejält tack vare att bergvärmehålet eller jorden används mindre och därmed är varmare när det väl behövs. Solfångarna är bäst på sommaren, jord- eller bergvärmen är bäst på vintern. 1+1=3!

Vi har exempel på installationer som har kommit ner i extremt låg energiförbrukning. Vad sägs om Leksandsmodellen med en total energiförbrukning på 3300 kWh för en tonårsfamilj i en vanlig 80-talsvilla med uppvärmd area på 200 kvm? 

Kombinationen gör sig mest lönsam i hus och fastigheter med hög energiförbrukning, eftersom investeringskostnaden är relativt hög men den rörliga kostnaden för varje kilowattimme blir extremt låg. Observera att resultaten (precis som vid alla jord- och bergvärmeinstallationer) varierar beroende på olika faktorer som kan vara svåra att förutspå innan installation, t.ex. vattenflöden och geologiska förhållanden.

Observera att vid nyinstallation är det viktigt att systemet utformas rätt från början. Värmepumpen ska inte vara en så kallad "kompaktvärmepump" med inbyggd varmvattenberedare. Värmepumpen ska istället vara fristående och jobba mot ackumulatortanken som är centrum i ditt värmesystem. Från ackumulatortanken sker sedan varmvattenberedning och distribution av värme till radiatorer eller golvvärme. Kontakta oss för mer information.

Fördelar med solvärme + berg- eller jordvärme

 • Låg driftkostnad
 • Bättre värmefaktor/COP-värde på värmepumpen
 • Bättre livslängd på värmepumpen tack vare
     - långa viloperioder, färre drifttimmar
     - längre gångtider vid drift mot ackumulatortank
     - att solvärmen under sommaren ersätter uppvärmningen av varmvatten som är värmepumpens ogynnsammaste del

Till dig som redan har en värmepump och vill komplettera med sol

De flesta som har bergvärme eller jordvärme har en så kallad kompaktvärmepump med integrerad varmvattenberedare. Det smartaste sättet att komplettera befintlig bergvärme med solvärme är att göra det i två steg:

 1. Installera solvärme och ackumulatortank. Solvärmen kopplas i serie med värmepumpen. Här finns två alternativ, antingen värmer/förvärmer solfångarna varmvatten eller så förvärmer solfångarna både radiatorer och varmvatten.
 2. När värmepumpen förr eller senare går sönder, ersätter du den med en fristående värmepump som jobbar direkt mot ackumulatortanken som du installerade i steg 1. Den fristående värmepumpen blir billigare och du får ett ännu bättre system.

Om värmepumpen är gammal kan det vara fördelaktigt att byta hela värmepumpen mot en fristående värmepump och ackumulatortank direkt, se nedan.

Till dig som ska skaffa värmepump och solvärme

Du väljer en fristående värmepump som jobbar mot en ackumulatortank tillsammans med solfångare. Solen avlastar värmepumpen och ger den bra förutsättningar att börja varje vinter med ett återladdat borrhål. Kombinationen har väldigt goda synergieffekter och driftkostnaden blir extremt låg.

Komplett

Här får du hjälp att hitta och installera en anläggning som passar dina behov av solenergi. Vi guidar dig från köp till färdig installation.

Gå till Svesol Komplett

Grossist

Är du installatör eller privatperson som vill installera på egen hand? Här hittar du material för solvärme och solel till mycket konkurrenskraftiga priser.

Gå till Svesol Grossist

Projekt

Arbeta med oss när du behöver stöd och rådgivning vid större solenergiprojekt. Vi är bekväma med att påstå att vi tillhör de bästa i Sverige på solel, solvärme och smarta flexibla värmesystem.

Gå till Svesol Projekt