Svesol Grossist

Svesol Grossist är till för dig som är installatör eller privatperson som installerar i egen regi. Här köper du solvärme och solelmaterial* till kraftigt sänkta priser.

Kampanj 2018, 15 % rabatt på komplett materialsats. Gäller för anläggning från 8 kW. Beställ innan 15/12-18.

 

* Elinstallationen kräver en auktoriserad elektriker