Ett antal energibolag köper din överskottsel!

När du investerar i en solcellsanläggning finns numera möjligheten att sälja din överskottproduktion till ett växande antal energibolag.

Observera att förutsättningarna för denna marknad förändras mycket snabbt i avvaktan på att det skall skapas en gemensam lagstiftning på området. Informationen som följer här är därmed en färskvara. För att få dagsaktuell information bör du som kund söka mer information hos Skatteverket, Energimyndigheten eller hos ditt lokala energibolag.

Det som är den långsiktigta lösningen vid mikroproduktion är s.k. nettodebitering. Nettodebitering innebär helt enkelt att du på varje elräkning har fått avräknat den el som du har levererat in på nätet. Det du betalar är nettot av din använda el, netto = (köpt el) - (inmatad el), Denna modell används i flera andra EU-länder men svensk lagstiftning tillåter inte detta ännu, dessutom behöver myndigheter såsom Skatteverket utreda vilka ekonomiska effekter detta ger om/när denna produktion sker i stor skala (solceller på alla hustak).

Följande principer gäller för att du som privatperson skall kunna sälja el:

  • Du producerar el i första hand för eget bruk
  • Under kalenderåret som helhet konsumerar du mer el än du producerar
  • Din elanläggning har en huvudsäkring på maximalt 63 A
  • Din produktionsanläggning har en effekt på maximalt 43,5 kW
  • Du skall vara fast ansluten till elnätet
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag (gratis för mikroproducenter)
  • Abonnemanget bekräftar att din anläggning uppfyller alla gällande regler och krav
  • Installationer och anmälan skall i normalfallet göras av behörig elinstallatör

 

Vilka bolag köper din el?

Energibolagen som presenteras nedan utgör exempel på bolag som köper mikroproducerad el. Nya energibolag ansluter sig kontinuerligt till möjligheten att sälja överskottsproduktion. För dagsaktuell information bör du som konsument ta kontakt med de energibolag som du har förtroende för och vill använda:

Telge Energi:  Betalar 60 öre för varje köpt kWh. Ersättningen till dig som producent betalas ut en gång per år och du måste vara kund hos Telge Energi.

Dalarnas nätbolag (bestående av Dala Energi elnät, Borlänge Energi elnät, Falu elnät, Hedemora Energi, Malungs elnät, samt Smedjebackens Energi elnät ): Betalar 60 öre för varje köpt kWh.

Elinorr (16 energibolag i Norrland i samverkan): Använder en modell som påminner om nettodebitering. Bygger på att du som producent kan lagra din överskottsproduktion under solsäsongen för att sedan kvitta den mot köpt el under andra delar av året när din egen förbrukning är högre än produktionen från solcellerna.

Bixia: Medelvärdet på Nordpools spotpris på el (Nordpool är den nordiska elhandelsbörsen)

Fortum, Vattenfall, Eon m.fl. större energibolag: Betalar Nordpools spotpris med avdrag för en administrativ avgift på något öre per kWh. Av de som köper el från mikroproducenter är de stora energibolagen de som i dagsläget erbjuder sämst villkor.

Sidan är uppdaterad 2017