Ackumulatortanken är hjärtat i ditt värmesystem. Dess primära funktion är att lagra värmen tills du använder den. Ackumulatortanken ger dig flexibilitet att använda den värmekälla som passar bäst eller är billigast för stunden och förbättrar de flesta värmekällors verkningsgrad tack vare längre gångtider och bättre driftförhållanden. Det är viktigt att ackumulatortanken är väl isolerad och att slingor/anslutningar är rätt placerade.  En bra ackumulatortank kan fördubbla energitillskottet från solfångarna.

Våra ackumulatortankar är konstruerade för att ge solfångaren och kompletterande värmekälla så bra driftsförhållanden som möjligt. Bra komponenter, väl placerade slingor och anslutningar samverkar så att skiktningen i tankarna främjas. Skiktningen i tanken är viktig eftersom en solfångares effektivitet ökar med låga temperaturer i botten av tanken och tillgången av värme och varmvatten ökar med varmt vatten i toppen. Ackumulatortanken kopplas mot husets radiatorsystem eller golvvärme samt varmvatten.

Om standardtankarna nedan inte passar dina behov kan vi hjälpa dig att ta fram en tank som passar dina behov. Du kan till exempel mot en liten kostnad måttbeställa kortare tankar för låga takhöjder. 


Ackumulatortank Svesol alpha 800

Artikelnummer 2260

Ackumulatortank Alpha 800En välisolerad 800-liters ackumulatortank med solvärmeväxlare och stor rostfri genomströmningsberedare för tappvarmvatten.

Detta är en kombinationstank av stål med inbyggd värmeväxlare för solvärme och en stor rostfri beredarslinga för tappvattenberedning. Slingan för varmvattenberedning är placerad i tankens centrum. Den är utdragen från botten till topp för att förbättra tankens skiktning. Beredarslingan är monterad i en fläns i den övre gaveln (utbytbar, öppningsbar). Isoleringen är 90 mm PU skum, grå mjuk ytbeklädnad. Tanken är tillverkad i Tyskland.

Diameter med/utan isolering: 970 / 800 mm
Höjd med isolering / tipphöjd: 1730 mm / 1760 mm
Anslutningar laddning / urladdning 8 st: 1,5 ”
Givarmuffar 4 st: ½ ”
Max tryck för tanken: 5 bar
Max tryck VV-beredarslinga: 10 bar
Max tillåten temperatur: 95 grader
Värmeväxlaryta tappvarmvatten: 8 m2
Volym i vv-värmeväxlare: 32 liter
Max vv-mängd vid 52 grader i tankens övre del: 160 l
Max vv-mängd vid 65 grader i tankens övre del: 220 l
Max vv-mängd vid 65 grader i hela tanken: 353 l
Solvärmeväxlare, yta: 3,0 m2
Vikt utan isolering: 240 kg
Mått:
A: 1730 mm
B / C: 1395 / 1015 mm
D / E: 635 / 255 mm
F / G: 255 / 855 mm
Elpatronsmuff ovanför mitten (6 kW EP tillval): 1,5 ”


Ackumulatortank - Svesol 750 DL standard (Dalatanken)

Artikelnummer

500-3, blå, 2121
500-3, röd, 2122
500-0, blå, 2124
500-0, röd, 2125
750-3, blå, 2101
750-3. röd, 2102
750-0, blå, 2110
750-0, röd, 2111

Ackumulatortank DalatankenEn superisolerad ackumulatortank för låga förluster. Avtagbar isolering för att förenkla installation. Smart placerade slingor och anslutningar för bästa utbyte från solfångare och kompletterande värmekälla. Slingornas yta är förstorad med utpressade kammar för optimal värmeöverföring. En av de bästa och mest sålda tankarna för solvärmesystem på den svenska marknaden.

- diameter 93 cm (med isolering), höjd 2 meter
- 90 mm isolering av brandskyddad polyuretan, avtagbar för enklare installation
- ytförstorade slingor
- två tappvattenslingor á 12 meter (med en yta på 6 m2) varav en förvärmningsslinga
- en solvärmeslinga á 12 meter (med en yta på 2,4 m2)
- röd eller blå

Samma tank finns i en rad utföranden, tex för Svesol IQ+, fyra slingor, för fastighetssystem med höga flöden mm mm.


Värmecentral Svesol Flex 400

Flex 400 värmecentralArtikelnummer 2240

Svesol Flex 400 är en snygg och effektiv värmecentral för tvättstugan med integrerad intelligent styrning för flera värmekällor. Att vi kallar den för värmecentral innebär att den förutom ackumulatortankens funktioner har styrning, shuntning, expansionskärl mm inbyggt - allt du behöver för att både ladda ackumulatortanken med värme och distribuera värme i huset och till varmvatten. Detta sitter integrerat och färdigkopplat på insidan av frontplåten vilket ger en snygg, snabb och billig installation. Endast två rör att koppla solfångarna till och färdiga anslutningar för kompletterande värmekälla.

- Storlek och utseende passar i tvättstuga eller grovkök
- Storlek, bredd x djup x höjd: 60 x 70 x 230 cm
- Flexibel och intelligent reglercentral (Deltasol E) förbered för andra värmekällor som vattenmantlad
   kamin eller värmepump samt styrning av shunt/värmedistribution
- Inbyggd solkretsarmatur
- Expansionskärl för solkrets och pannkrets
- Komplett shuntning och cirkulationspump till värmedistribution
- Snabb, enkel och billig installation
- Utrymmeseffektiv, 400 liter ackumuleringsvolym
- Inbyggd elpatron, 6 eller 9 kW

Tillbehör:
- Laddkrets för kompletterande värmekälla för tex vattenmantlad kamin eller värmepump


Värmecentral - Svesol IQ+ 750 (materialpaket)

Artikelnummer 2230

Svesol IQ+ 750Svesol IQ+ 750 är en maxad värmecentral för mest möjliga utbyte från solens gratisenergi. Att vi kallar den för värmecentral innebär att den förutom ackumulatortankens funktioner har styrning, shuntning, expansionskärl mm inkluderat i materialpaketet - allt du behöver för att ladda ackumulatortanken med värme och distribuera värme i huset och till varmvatten. Laddning och uttag av varmvatten sker med Solex Mini och Svesol TVA (tappvattenautomat), vi kallar laddnings- och urladdningsstrategin för Svesol IQ+. Det är den effektivaste tekniken som innebär att du får bättre skiktning i ackumulatortanken och på så sätt kan ta tillvara på mer gratis solenergi än konventionella solvärmesystem med slingor. Du får också snabbare tillgång till solens varmvatten vilket gör att eventuell kompletterande värmekälla behöver användas mer sällan. Svesol IQ+ har varit med i oberoende tester med bästa värden. Ett flexibelt system med högsta solenergiutbyte där flera kompletterande värmekällor kan användas, tex värmepump och vattenmantlad kamin.

Obeservera att Svesol IQ+ 750, till skillnad från Svesol Flex 400, är ett materialpaket där delarna inte är förmonterade för att det ska vara enkelt att bära in tanken i huset.

- Solkretsarmatur Solex Mini med den mest avancerade reglercentralen Deltasol E
- Tappvattenautomat Villa
- Elpatron
- Komplett shuntning och pump till värmedistribution
- Superisolerad ackumulatortank på 750 liter
- kan kompletteras med slavtankar för större värmelagring


Ackumulatortank Svesol 500 ST

Svesol 500 STArtikelnummer 2208

Utrymmeseffektiv isolerad ackumulatortank på 500 liter för dig som har mindre plats. Anpassad för solvärme med anslutningar på rätt ställen.

- Utrymmeseffektiv tack vare fyrkantig form
- Storlek, bredd x djup x höjd: 74 x 74 x 172 cm
- Isolerad med minerallull
- Två tappvattenslingor á 10 meter varav en förvärmningsslinga
- En solvärmeslinga á 10 meter
- 3 förmonterade termometrar
- Vitlackad