Nu är det äntligen klart!

From den 1/1 -2015 kan den som har solceller och matar in elenergi till elnätet göra skatteavdrag med 60 öre / inmatad kWh. Maximalt avdrag är 18 000 kr per år.

Vem har rätt att få skattereduktion? (källa Skatteverket.se)

När du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för en mikroproducent av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som du framställer från sol, vind och vatten
•    Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
•    För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
•    Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut
•    Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.


För mer info,  klicka här så länkas du till skatteverkets hemsida.