Den 25 september skrev tidningen Dala-Demokraten en artikel om solvärme och solel där vi berättade om skillnader och möjligheter.

– Svenskarna är väldigt energimedvetna och priserna på anläggningar har gått ner mycket under de sista åren. Solelen kommer ju mer och mer och vi har i Dalarna har levererat 35 villaanläggningar och några riktigt stora för mer offentligt bruk under de sista två åren, bland annat till Högskolan Dalarnas nya högskolebibliotek på Lugnet i Falun. Den anläggningen har en beräknad årsproduktion på 35 000 kWh el och består av 168 moduler som täcker 280 kvadratmeter takyta, berättade Stefan Enerud.

Du kan läsa hela artikeln om solvärme och solel här ...