Svesol har levererat 168 stycken solceller till Högskolan Dalarnas nya högskolebibliotek på Lugnet i Falun. Den förnyelsebara elen som produceras av solcellerna kommer till största delen att användas i byggnaden. Anläggningen har en toppeffekt på 41,2 kW. Beräknad årsprodkution är ca 35 000 kWh el.

Klicka här för att se bygget i realtid.