Vår försäljning av kompletta solelpaket har under sommaren och hösten slagit väl ut vilket lett till att vi kunna skapa låga inköptspriser. Vi uppdaterar därför nu vår prislista med kraftigt sänkta priser.

Ladda ner den uppdaterade prislistan här

Priserna för solceller på världsmarknaden varierar, minskad efterfrågan på en stor den av den Europeiska marknaden håller ner priserna samtidigt som kinesiska importtullarna tenderar till att öka priset. Vår beömning är att världsmarknadens pris på solceller kommer att öka under vintern och våren.