dscn3325edited

Solvärme- och solcellsanläggningen på källbackens förskola i Leksand är nu i full drift. Solenergianläggningen på denna byggand planerades redan på projekteringssatdiet vilket gav goda förutsättningar för installation, drift och samverkan med övriga energisystem i huset.

Den vänsta delen av taket har 21 m2 solfångare för varmvattenproduktion och den högra delen har 33 m2 solceller för elproduktion. Elinstallation är utförd av NEA Leksand och solvärmeinstallation av LGI VVS Leksand.

Fakta solcellsanläggningen:
Antal moduler: 20 st moduler REC 250Wp
Växelriktare SMA STP 5000 TL
Yta: 33m2
Maxeffekt: 5kW (el)
Förväntad årsproduktion: ca 4700 kWh

Fakta Solvärmeanläggningen
Antal moduler: 9 st Favorit Max
Yta : 21 m2
Ackumulatortankar: 2 st á 750 liter
Maxeffekt ca 15kW (värme)
Förväntad årsproduktion: ca 11000 kWh

För att levandegöra solenergins del i fastigheten för personal, barn och föräldrar monterades två visningstavlor som visar aktuell effekt, tempeaturer och energiimängder. Redan i mitten på mars (2013) har solcellerna leverat ca 250 kWh och solvärmesystemet ca 600kWh.