Svesols affärsidé är att erbjuda mest effekt per investerad krona när det gäller såväl solvärme som solel. För oss innebär detta att kunna erbjuda system som verkligen fungerar till ett attraktivt pris. Vårt kontinuerliga arbete med att pressa såväl oss själva liksom våra leverantörer har burit frukt, och nu pressar vi våra priser på våra kompletta solelpaket (solcellsanläggningar) för villafastigheter.

För er som är intresserade av större solcellsanläggningar ber vi er ta kontakt direkt med oss på Svesol för en separat diskussion. Vi kan leverera alla storlekar, antingen endast material eller nyckelfärdig installation. Välkommen till oss för din nästa solenergiaffär.

De nya prisera hittar du här.