Svesol levererat ett antal större solvärmesystem under sommaren och hösten, bla har:

- Brf. Drejö i Kista installerat 36 st Favorit Max, 83 kvadratmeter solfångare. Installtionen har uförts av ABC-Rör.  
- Morastrand, Moras kommunala bostadsbolag, har installerat 42 st Favorit Max (97m2) på nybygget "Valhall". Installatör NVS / VVS Montage i Dalarna.
- Tunabyggen, Borlänges kommunala bostadsbolag, har installerat 27 st favorit Max, 62m2, på nybyggnation av äldreboende i Borlänge.

Inom kort levereras ytterligare två större anläggnigar. ABC-Rör levererar 128 st Favorit Max, (294m2) solfångare till HUGE fastigheter och YIT Sandviken evererar 50 st (115m2) till nybyggnation av Furugårdens äldreboende i Valbo.