Antalet förfrågningar på solenergi från fastighetsägare i Stockholmsområdet ökar. Förfrågningarna kommer från både privata och offentliga aktörer och avser både solvärme (solfångare) och solel (solceller). Svesols största och mest erfarna återförsäljare i Stockholm, ABC-rör, gör för närvarande ett utskick till ett stort antal BRF i syfte att presentera möjligheterna med solvärme. Solvärme syftar till att kapa fastighetsägarens kostnad för värmning av tappvarmvatten samt när så är lämpligt även för uppvärmning under vår och höst. Oavsett om du är ansluten till fjärrvärmenätet, har värmepumpar eller annan underliggande energikälla så finns det möjlighet att spara kostnader med solvärme under många decennier framöver.

Vill du veta mer? Ta kontakt med Anders Lundkvist på ABC-Rör.