SOLVÄRME + VEDPANNA

Många som värmer sitt hus och varmvatten med ved tar chansen att njuta av ledighet från vedledning under sommaren genom att komplettera med solfångare. Det är också vanligt att vedeldare låter en elpatron göra varmvatten under sommaren, om så är fallet finns även ekonomiska argument att investera i solfångare.

Fördelar med solvärme och ved

  • Låg driftkostnad
  • 100% förnybar energi
  • Lata sommardagar - du slipper elda på sommaren
  • Bättre livslängd på vedpannan tack vare mindre användning
  • Färre servicetillfällen på vedpannan

Till dig som redan har en vedpanna och vill komplettera med sol

Eftersom vedpannor ofta redan har en eller två ackumulatortankar att lagra värme i finns goda förutsättningar att komplettera med solvärme på ett enkelt sätt. Om ackumulatortanken saknar solslingor att koppla solfångarna på, använder vi istället en solkretsarmatur med värmeväxlare (Svesol IQ/Solex Mini). Det är lösning som används i våra mest effektiva system och ger bättre utbyte från solfångarna tack vare möjlighet att styra laddningen av ackumulatortanken (eller ackumulatortankarna) i fler prioriterade nivåer. Inkoppling förutsätter att anslutningar finns tillgängliga, eller att anslutningar svetsas dit.

Vanligt är att vedeldare har en ackumuleringsvolym på 1500 till 2000 liter, för den volymen behövs en stor solfångaryta (~20 kvm) för att systemet inte ska bli segt (om man använder solslingor som värmeväxlare). Om ackumuleringsvolymen är fördelad på två ackumulatortankar går det utmärkt att använda en av ackumulatortankarna till solvärme. Om det  bara finns en stor ackumulatortank och man inte har behov/ekonomi för så stor solfångaryta kopplar man solvärmen till ackumulatortanken med en extern värmeväxlare som har möjlighet att styra var och hur ackumulatortanken laddas (Svesol IQ/Solex Mini). Då blir uppvärmningen av tanken snabb trots den stora volymen.

Ovanastående lösningar förutsätter att varmvattenberedningen finns i ackumulatortanken för att det ska fungera bra ihop med solvärme. Det finns också ved- och kökspannor som har varmvattenberedning direkt i pannan och som jobbar direkt mot radiatorsystemet. I de fallen måste pannan kompletteras med en ackumulatortank. Du kommer förutom att utnyttja solens gratisenergi att kunna elda betydligt längre och mer sällan eftersom du får ett större värmelager än tidigare.

Till dig som ska skaffa vedpanna och solvärme

Installera en vedpanna som jobbar direkt mot två ackumulatortankar (exempelvis 2 st Dalatanken på 750 liter var). På sommarhalvåret nyttjar vi solvärmen och då används endast huvudtanken som har inbyggd solslinga och en elpatron som reserv. På vintern, när vi behöver elda, används båda tankarna för att kunna lagra en tillräckligt stor volym värme som räcker längre.

Om du vill ha det absolut bästa och ta tillvara på maximalt med solvärme ska du välja laddningsstrategin Svesol IQ, då kan vi utnyttja båda tankarna på ett smart sätt som ökar solfångarnas energiutbyte. Vi laddar tankarna med olika prioriteringar för att minimera behovet av tillskottsenergi och maximera solfångarnas verkningsgrad. Systemkopplingen skiljer sig från det traditionella sättet att koppla ackumulatortankar vid vedeldning. Kontakta Svesol för mer information.

Om du bor i ett nytt välisolerat hus med låg energiförbrukning eller inte har ett pannrum kan ett bra alterantiv vara att installera en vattenmantlad kamin istället för en vedpanna. Läs mer om kombinationen vattenmantlad kamin och solvärme här.

Komplett

Här får du hjälp att hitta och installera en anläggning som passar dina behov av solenergi. Vi guidar dig från köp till färdig installation.

Gå till Svesol Komplett

Grossist

Är du installatör eller privatperson som vill installera på egen hand? Här hittar du material för solvärme och solel till mycket konkurrenskraftiga priser.

Gå till Svesol Grossist

Projekt

Arbeta med oss när du behöver stöd och rådgivning vid större solenergiprojekt. Vi är bekväma med att påstå att vi tillhör de bästa i Sverige på solel, solvärme och smarta flexibla värmesystem.

Gå till Svesol Projekt