SOLVÄRME + PELLETSPANNA

Sol och pellets är en väldigt bra kombination med goda synergieffekter. Solvärmen ersätter pelletspannans eldning med dålig verkningsgrad under sommarhalvåret, på så vis kan solvärmen ersätta mer energi/pellets än vad solfångarna ger direkt från solen.

Ett förklarande exempel: en solvärmeanläggning som beräknas ge 5000 kWh per år kan ersätta pellets som vid eldning med bra förutsättningar skulle ge värmeenergi motsvarande 7000-8000 kWh. Detta på grund av att pelletspannan kräver mer pellets under sommaren när de ofta har sämre verkningsgrad. Sämre verkningsgrad på sommaren beror på kortare gångtider, många start/stopp i förhållande till hur mycket energi den ger och spillvärme som inte kommer huset till nytta.

När du installerar solvärme behövs en ackumulatortank att lagra värmen i, även det ger goda synergier på pelletspannan. Att köra en pelletspanna mot en ackumulatortank ger längre gångtider och färre start/stopp som i sin tur ger bättre verkningsgrad och livslängd.

Fördelar med solvärme och pellets

  • 100% förnybar energi
  • Låg driftkostnad
  • Bekvämlighet - färre servicetillfällen tack vare solen
  • Bättre livslängd på pelletspannan tack vare mindre användning och färre start/stopp

Till dig som redan har en pelletspanna och vill komplettera med sol

De flesta pelletspannor har inbyggd varmvattenberedning och behöver anpassas för att istället användas med en ackumulatortank. Om din panna är gammal kan det vara värt att byta ut den gamla pannan mot en modern pelletspanna. Läs mer nedan.

Till dig som ska skaffa pelletspanna och solvärme

Vi rekommenderar Biosolpannan som är en genial lösning med pelletspanna integrerad i toppen av en ackumulatortank. Lösningen ger bra skiktning i ackumulatortanken och den tar liten plats i pannrummet. Annars kan en sk "laddpanna" som är gjord för att jobba mot en ackumulatortank installeras.

Komplett

Här får du hjälp att hitta och installera en anläggning som passar dina behov av solenergi. Vi guidar dig från köp till färdig installation.

Gå till Svesol Komplett

Grossist

Är du installatör eller privatperson som vill installera på egen hand? Här hittar du material för solvärme och solel till mycket konkurrenskraftiga priser.

Gå till Svesol Grossist

Projekt

Arbeta med oss när du behöver stöd och rådgivning vid större solenergiprojekt. Vi är bekväma med att påstå att vi tillhör de bästa i Sverige på solel, solvärme och smarta flexibla värmesystem.

Gå till Svesol Projekt